დორა
ორა - ქვევრისებრიან კოკისებური თიხის ჭურჭელია, რომელიც თავის დროზე მეტად იყო გავრცელებული რაჭასა და ლეჩხუმში და რომელიც ღვინის უმთავრეს საზომად მიიჩნეოდა. ღვინის ეს ჭურჭელი გამოირჩევა თავისი დახვეწილობითა და მოხერხებულობით. ის მხარგაშლილია, მუცელი მსხლისებური აქვს, ძირი - სწორი, გარედან კი, შემოვლებული აქვს თიხისავე სადა ან დაკბილული სარტყელები. შუა მუცელზე გამოძერწილი აქვს ორი მომცრო, ბრტყელი ყური. ტერმინი „დორა“ პირველად - XVI საუკუნის (1519 წლის) ჩანაწერში გვხვდება.
კონტაქტი
ასკანელი ძმები
ტელ: (+995 32) 240 77 77
ფოსტა: info@askaneli.ge
მის: 110ა კახეთის გზატკეცილი, თბილისი, საქართველო